İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü Ve Türkiye

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKİYE

 

 

Dr. Mustafa ŞAHİN

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Hava Yönetimi Dairesi Başkanı

 

7 Haziran 2008

İSTANBUL

 

SUNUMUN İÇERİĞİ
• İklim Değisikliği ve Çerçeve Sözlesmesi
• Kyoto Protokolü
• 2012 Sonrası Dönem
• Bali Eylem Planı
• Kyoto Protokolüne Taraf Olmak
• Türkiye’nin Sera Gazı Emisyon Envanteri
• Enerji Sektörü
• İklim Değisikliği ile Mücadele
• Sera Gazı Azaltım Politikaları
• Sonuç ve Değerlendirme